Programmerbare kretser
2015-2016 - ELE3342 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE2131 Digitalteknikk og Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Ha brede kunnskaper om ulike programmerbare logiske kretser og hvordan disse er bygd opp og fungerer.
 • Kunne beskrive hvordan et logisk element er bygd opp og fungerer.
 • Kunne forklare hvordan et digital system kan beskrives ved hjelp av HDL (Hardware Description Language).
 • Kunne forklare hvordan man beskriver et digitalt design i VHDL.
 • Kjenne til boundary-scan og prinsipper for testing av digitale design.
 • Kjenne til aspekter rundt sikkerhet og sårbarhet i FPGA systemer.

Ferdigheter:

 • Kunne bruke VHDL til å beskrive og realisere en digital krets i en FPGA.
 • Kunne anvende Altera programmeringsverktøy/utviklingssystem Quartus II.
 • Kunne anvende ModelSim for å simulere et digitalt system.
 • Kunne spesifisere og implementere et digital design.

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge og gjennomføre en større prosjektoppgave.
 • Kunne anvende dataverktøy.

Emnets temaer

 • Programmerbare logiske kretser
 • FPGA-familier
 • Strukturen i digitale systemer
 • Beskrivelse av HW i VHDL
 • Verifikasjon av digitalt design
 • Altera utviklingssystem Quartus II
 • Programmering av FPGA kretser
 • Testing - Boundary Scan
 • Sikkerhet og sårbarhet i FPGA system

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 55 %.
 • Vurdering av prosjekt og obligatorisk øving, teller 45 %.
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2018/2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016. Prosjekt må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.
Obligatoriske arbeidskrav er gyldige ett år etter at de er godkjent (til førstkommende konte og ordinære eksamen).

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis totalt 8 øvinger hvorav 3 er obligatoriske. En av øvingene blir vurdert med karakter.

Et prosjekt som blir vurdert med karakter.

Læremidler

VHDL A Starter's Guide, second edition, Sudhakar Yalamanchili, ISBN 0-13-145735-7

Erstatter

ELE3221 Programmerbare kretser