Elektro prosjekt
2015-2016 - ELE3391 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • ELE1051 Elektronikk
 • ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap og erfaring med å utføre et praktisk prosjektarbeid innen elektro. Dette prosjektarbeidet kan være design, konstruksjon og verifikasjon av et elektronisk system innenfor elektronikk (micro-data, automasjon eller teleteknikk) eller en oppgave innenfor el-kraft.

Kunnskap:

 • Kjenne til fremgangsmåte for konstruksjon av mønsterkort for elektroniske systemer.
 • Kjenne til EMC og stråling og hvordan man kan redusere dette i et elektronisk produkt.
 • Kjenne til jording, kabling og skjerming av et elektronisk produkt.
 • Kjenne til varmeavledning av komponenter
 • Kjenne til ulike elektroniske komponenter og deres egenskaper.
 • Kjenne til metoder for konstruksjon av elektroniske kretser.

Ferdigheter:

 • Kunne designe, konstruere og verifisere et elektronisk/elektrisk system.
 • Kunne anvende dataverktøy til konstruksjon av et elektronisk/elektrisk system.
 • Kunne anvende komponentkunnskap til å velge egnede komponenter.
 • Kunne planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid.

Generell kompetanse:

 • Kunne arbeide sammen i en gruppe for å utføre et større prosjektarbeid.
 • Kunne innhente på selvstendig grunnlag nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre prosjektet.
 • Kunne dokumentere et prosjektarbeid skriftlig.
 • Kunne presentere planer og resultater av prosjektarbeidet muntlig.
 • Kunne vurdere og diskutere resultatet av valgt realisering.

Emnets temaer

 • Rapportskriving
 • Mønsterkort
 • EMC
 • Jording, kabling og skjerming
 • Varmeavledning
 • Elektroniske komponenter
 • Design og produksjon av kretskort
 • DAK-program for kretskortutlegg

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjektet må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av prosjektplan og prosjektrapport.

Muntlig presentasjon av prosjektplan.

Demonstrasjon av ferdig produkt/prosjekt.

Individuell refleksjon.

Læremidler

Kompendium: Elektronikk Konstruksjon av Arne Wold og Håkon Solum

Erstatter

ELE3181 Elektronikk konstruksjon og ELE3191 Høgfrekvens konstruksjon