Grunnlag, trefas/maskiner og trafo, Undervises av Karlstads Universitet
2015-2016 - ELGB31 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Emnet bygger på ELE1041 Elektriske kretser

Forventet læringsutbytte

Emnet er ett obligatorisk emne ved HiG for studenter som går studieretningen elkraft på elektro.

Lenke til gjeldende emnebeskrivelsen ved KaU

Emnets temaer

Lenke til gjeldende emnebeskrivelsen ved KaU

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Campus-studenter:

Forelesningene skjer via videokonferanse i en forelesningssal. Forelesningene streames og de legges på en videoserver. De kan følges direkte på nettet eller hentes fram senere pågående semester. Undervisningsspråk er svensk.

Studentene må påregne en tur til Karlstad for å utføre laboratoriearbeid. Laboratorieansvarlig ved KaU er Lars-Ove Larsson

HiG refunderer noen av utgiftene som campus-studentene har ved å reise for å utføre lab. Det forutsettes at det gjøres en avtale på forhånd med seksjonsleder/dekan på avdelingen.

Fleks-studenter:

Forelesningene skjer via videokonferanse i en forelesningssal. Forelesningene streames og de legges på en videoserver. De kan følges direkte på nettet eller hentes fram senere pågående semester. Undervisningsspråk er svensk.

Studentene må påregne en tur til Karlstad for å utføre laboratoriearbeid. Laboratorieansvarlig ved KaU er Lars-Ove Larsson

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Eksamen kan avlegges ved HiG, man trenger ikke dra til Karlstad.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Det svenske karaktersystemet er noe anderledes enn det norske. "Underkjend" er stryk og karakteren 5 er best:

Med beröm godkänd (5),
Icke utan beröm godkänd (4),
Godkänd (3)
Underkänd (U).

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon. 

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid ved Karlstad Universitet.

Læremidler

Moodle brukes som læringsplattform i dette emnet. En beskrivelse i hvordan du logger deg inn finner du på frontersiden du får tilgang til når du har meldt deg opp i emnet.

Supplerende opplysninger

Emnebeskrivelsen fra Karlstads Universitet er gjeldende. Lenke til emnebeskrivelse:

Grundläggande trefassystem, elmaskiner och transformatorer, KaU

Emnet er på 10 stp og undervises av Karlstad Universitet (KaU), og det er KaU som bestemmer obligatoriske arbeidskrav. Emnebeskrivelsen er utarbeidet i samarbeid mellom Høgskolen i Østfold v/Even Arntsen, Karlstad Universitet v/Torbjörn Berg og Høgskolen i Gjøvik v/Tor Arne Folkestad. Det er Karlstad Universitet som står for det administrative. Studenten må registreres som student ved KaU. Kontaktperson i studentadministrasjonen ved KaU er Marika Johansson. Vurdering av fritak/innpass må søkes om til Høgskolen i Gjøvik, og vurderes i fagmiljøet.

I forbindelse med laboratoriearbeid ved KaU vil overnatting være aktuelt. En rimelig overnatting finnes for eksempel på vandrerhjem i Karlstad: Karlstad STF Vandrarhem
Område: Värmland, Adress: Kasernhöjden 19 65339 KARLSTAD, Telefonnummer: Reception:  +46 54-56 68 40 Mobil:  +46 705-41 08 28