Geografisk informasjonsbehandling
2015-2016 - GEO2311 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og Databaser
 • GEO1121 - GIS Intro

 
Kan tas samtidig med IMT2261 og GEO1121

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kunnskap:

Kunnskaper

 • Ha god kjennskap til sentrale norske geografiske datasett og tjenester
 • Kunne gjøre rede for sentrale begreper innen kartografi og kartproduksjon
 • Ha grunnleggende forståelse for webteknologi generelt og om webtjenester for geografiske data spesielt

Ferdigheter

 • Være i stand til å velge ut og tilrettelegge geografiske data for analyse og presentasjon.
 • Kunne forklare hva som kjennetegner geografiske databaser og kunne anvende SQL til å utføre spørringer og enkle geografiske analyser.
 • Kunne lage enkle XML-baserte datasett og gjøre rede for oppbyggingen av KML- og GML-formatene for geografisk informasjon.
 • Kunne lage enkle websider med kartinnhold hentet fra webtjenester eller geografiske databaser.

Generell kompetanse

 • Presentere fagstoff/ prosjektoppgave i en forsamling
 • For studenter på bachelor i Geomatikk skal studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 •  Norge Digitalt og norske datasett
 •  HTML, CSS, Javascript
 •  Geografisk informasjon i XML (bl.a. KML)
 •  Webkart (bl.a. Google Maps)
 •  Teknologier og metoder for håndtering av geografisk informasjon på web (bl.a. WMS)
 •  Kartografi
 •  Geografiske databaser
 •  Geografisk analyse med SQL

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Refleksjon

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2-3 obligatoriske innleveringer.
 • For studenter på Bachelor i geomatikk er det i tillegg krav om deltakelse på Idélab 24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.
 • • Bachelor i geomatikk, 3. semester

Læremidler

Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.