Infrastrukturer for stedfestet informasjon
2015-2016 - GEO3141 - 10sp

Forutsetter bestått

 • GEO2311 - Geografisk informasjonsbehandling eller
 • GEO2311F - Geografisk informasjonsbehandling, fleksibel

Anbefalt forkunnskap

 • GEO1271 Geografisk datafangst 1 (kan tas parallelt)
 • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kunnskap:

Kunnskaper

 • vite hva som menes med infrastrukturer for stedfestet informasjon og kjenne til hvordan dette er organisert i Norge og internasjonalt
 • ha kunnskap om aktuelle byggeklosser i en slik infrastruktur

Ferdigheter:

 • ha kunnskap om aktuell teknologi og standarder for spredning av geografisk informasjon via internett, og ha noe erfaring med anvendelse og utvikling av slik teknologi.

Generell kompetanse:

 • kjenne til aktuelle utfordringer innenfor fagområdet

Emnets temaer

 •  Infrastrukturer for stedfestet informasjon i Norge (Norge digitalt, geonorge.no) og i verden (INSPIRE, GSDI...)
 •  Geodataplaner
 •  Geodataloven og forskriften til denne
 •  Teknologi og standarder for publisering av geografisk informasjon på web, inkl Geography Markup Language (GML), Web Map Server (WMS) og Web Feature Server (WFS)
 •  Katalogtjenester for geografisk informasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappa består av gruppeoppgaver (ca. 4 stk.) og en muntlig, individuell utspørring.

Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av gruppeoppgavene og den muntlig, individuelle utspørringen. Ved en eventuell klage på karakter vil mappen vurderes på nytt. Ved avvik på karakter vil kandidaten måtte fremstille seg for ny muntlig.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes ved behov opp ny individuell utspørring

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Mange av disse er nettbasert og derfor dynamiske. Oversikt legges ut i Fronter og avklares ved semesterstart.

Erstatter

GEO3131 Geografisk Data Infrastruktur