Lager og produksjonsplanlegging, undervises av Høgskolen i Molde
2015-2016 - TØL-SCM200 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet er oligatorisk for HiG studenter som går Bachelor i Logistikk, og undervisers ved Høgskolen i Molde.

Les mer i Høgskolen i Molde (HiMolde) som emnebeskrivelse.

Emnets temaer

Se Høgksolen i Molde (HiMolde) sin emnebeskrivelse.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesnigene streames og legges på nett. Det vil bli avsatt tid og rom for felles streeming av forelesningene, og de kan også hentes frem senere i pågående semester.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Se emnebeskrielse ved HiMolde.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se emnebeskrielse ved HiMolde.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se emnebeskrielse ved HiMolde.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se emnebeskrielse ved HiMolde.

Obligatoriske arbeidskrav

Se emnebeskrielse ved HiMolde.

Læremidler

Se emnebeskrielse ved HiMolde.