Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet - MISEB

Innledning

Se engelsk versjon

Studiets varighet, omfang og nivå

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Internasjonalisering

Se engelsk versjon

Målgruppe

Se engelsk versjon

Opptakskrav og rangering

Se engelsk versjon

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Se engelsk versjon

Tekniske forutsetninger

Se engelsk versjon

Emnetabeller

Experienced-based Master in Digital Forensics & Cybercrime Investigation (3-year part-time)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT4009 Digital Forensics Methodology O 5          
IMT4012-PHS Open Source Forensics O 10          
IMT4402 Socio-technical Modeling of Cybercrime O   5        
Valgemne, 10 ECTS V   10        
IMT4421 Scientific methodology and communication O     5      
Valgemne, 10 ECTS V     10      
IMT4883 Experience–based Specialization Project O       5    
Valgemne, 10 ECTS V       10    
IMT4905 Experience-based Master’s Thesis O         15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Elective Courses for Experienced-based Master in Digital Forensics & Cybercrime Investigation

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(Fall) S2(Spring)
IMT4013-PHS Windows Forensics V 10 10
IMT4504-PHS Apple-device Forensics V 10 10
IMT4502 Cybercrime Investigation V   10
IMT4503 Forensic Intelligence and Data Analytics V   10
IMT4505-PHS Forensic Tool Development V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne