Webkoding
2016-2017 - IMT1292 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter gjennomført emne skal studenten

 • ha en grunnleggende oversikt over de viktigste webteknologiene og grunnprinsippene i webens struktur
 • ha god kjennskap til de viktigste webstandardene (html og css) og forstå grunnprinsippene for god webkoding, som å skille koding av struktur og utseende
 • ha grunnleggende innsikt i hvordan webskripting (f.eks. javascript) kan brukes til å gi mer dynamisk funksjonalitet i websider
 • kjenne til noen grunnprinsipper for brukervennlig utforming av websider

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten

 • kunne planlegge et nettsteds struktur og visuelle utseende, for så å implementere dette i valid og hensiktsmessig web-kode
 • kunne bruke hensiktsmessige verktøy for webdesign

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten ha utviklet sin kompetanse på områdene
• problemløsning
• analytisk tenkning

Emnets temaer

 • webens struktur (www)
 • html
 • css
 • enkel javascript
 • enkel php
 • grunnleggende om brukervennlighet og informasjonsarkitektur

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappe basert på 4 oppgaveinnleveringer gjennom emnet, som samles i en mappe til slutt. Det blir gitt tilbakemelding fra en veileder på innleveringene underveis, mens karakter settes på den endelige mappen. Alle de 4 innleveringene må inngå for at mappen blir vurdert.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Læremidler

Terry Felke-Morris (2013), Basics of Web Design : HTML5 & CSS3 , Pearson/Addison-Wesley. NB: SECOND EDITION (2013)!  ISBN: 978-0133128918
http://webdevbasics.net/

Supplerende opplysninger

Emnet kan IKKE velges som valgfag av studenter på informatikk studier.