Opplevelsesdesign
2016-2017 - IMT1362 - 10sp

Forutsetter bestått

se engelsk versjon

Anbefalt forkunnskap

se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

se englesk versjon

Emnets temaer

se englesk versjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

se englesk versjon

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

se englesk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

se engelsk versjon

Læremidler

se engelsk versjon

Erstatter

se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

se engelsk versjon