Webanalyse
2016-2017 - IMT2004 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1292 Webkoding eller tilsvarende.

Anbefalt forkunnskap

Emnet forutsetter IMT1292 Webkoding eller tilsvarende.  Emnet bygger på IMT1282 Medievitenskap, akademisk skriving og metode, IMT1102 Sosiale medier, IMT2661 Mobile medier og IMT2072 Ergonomi i digitale medier.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha generell kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse knyttet til kvantitative bruksdata fra webløsninger og sosiale medier som kan brukes for å styrke arbeid med innhold på nett. Læringsutbyttet skal kunne brukes for å analysere nettbruken med tanke på strategisk og operativ videreutvikling av innholdet og tjenestene som publiseres.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kunnskap om:

 • Et utvalg av analyseprogrammer/-tjenester og deres egenskaper
 • Hvilke bruksdata som kan logges på et nettsted og hvordan loggingen rent teknisk foregår
 • Hvordan bruksdata fra en webtjeneste kan fortolkes til å gi kunnskap som kan brukes for å videreutvikle tjenesten, både strategisk og operativt
 • Hvordan data fra sosiale nettverk kan supplere data fra en konvensjonell weblog

Begreper, prinsipper og metoder knyttet til analysering av bruksmønstre

Ferdigheter

 • Kunne knytte en analysetjeneste/verktøy til et eksisterende nettsted
 • Kunne hente ut talldata og fortolke tallmaterialet om det grunnleggende bruksmønsteret på nettsiden

Generell kompetanse

Studenter skal etter avsluttet emne kunne samle inn og bruke bruksmønsterdata på en reflektert og konstruktiv måte og dermed skape et kunnskapsbasert grunnlag for å videreutvikle en webtjenestes form og innhold. Samtidig skal studentene også kunne balansere fordelene ved kunnskapen som logging av bruksdata representerer med de etiske og praktiske utfordringene som logging av bruksdata/trafikkdata representerer.

Emnets temaer

Emnet vil berøre grunnleggende prinsipper og metoder for

 • Måling og logging av data om bruksmønstre knyttet til innhold på nett
 • Innsamling og organisering av loggede data
 • Analysering av bruksdata i webtjenester
 • Rapportering og presentasjon av bruksmønsterdata
 • Bruk av analyseresultater
 • Etiske vurderinger i relasjons til bruksmønsterdata
 • Kritiske perspektiver om dataenes innhold, innsamlingsmetoder og analyser

Emnets temaer

Emnets temaer

Emnet vil berøre grunnleggende prinsipper og metoder for:

 • Måling og logging av data om bruksmønstre knyttet til innhold på nett
 • Innsamling og organisering av loggede data
 • Analysering av bruksdata i webtjenester
 • Rapportering og presentasjon av bruksmønsterdata
 • Bruk av analyseresultater
 • Etiske vurderinger i relasjons til bruksmønsterdata

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det blir stilt krav om minimum 80% oppmøte på gruppearbeid og forelesninger.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Formativ veiledning av arbeidet med 3 individuelle mappeoppgaver som må bestås. Mappeoppgavene gis bestått/ikke bestått til slutt i emnet. 

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste regulære gjennomføring av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

-

Læremidler

Supplerende opplysninger

Emnet undervises første gang våren 2018.