Nettverkssikkerhet
2016-2017 - IMT2007 - 10sp

Forutsetter bestått

see english version

Anbefalt forkunnskap

see english version

Forventet læringsutbytte

see english version

Emnets temaer

see english version

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

see english version

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

see english version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

see english version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

see english version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

see english version

Obligatoriske arbeidskrav

see english version

Læremidler

see english version

Erstatter

IMT2521 og IMT2641

Supplerende opplysninger

see english version

Går første gang 2017/18.