ITSM, risiko­håndtering og sikkerhets­ledelse
2016-2017 - IMT2008 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1003 Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet

Anbefalt forkunnskap

IMT2243 Systemutvikling

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

se engelsk versjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ett prosjekt.

Erstatter

IMT1132, IMT1381, IMT3521 (se supplerende opplysninger)

Supplerende opplysninger

IMT1132 (5 stp studiepoengsreduksjon), IMT1381 (3 stp studiepoengsreduksjon), IMT3521 (2 stp studiepoengsreduksjon)

Går første gang 2017/18.