Operativsystemer
2016-2017 - IMT2282 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT2021 - Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan lagdeling/abstraksjon benyttes innenfor datamaskinarkitektur og operativsystemer for å skape forenklede og ryddige grensesnitt
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan operativsystemer styrer datamaskinens fysiske og logiske ressurser med tanke på optimal utnyttelse
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer og er implementert i moderne operativsystemer
Ferdigheter
 • Kandidaten kan utnytte mulighetene moderne operativsystemer (og tilhørende standardbiblioteker) tilbyr for å parallellisere og synkronisere dataprogrammer både ved bruk av prosesser og tråder
 • Kandidaten kan vurdere ytelsen til dataprogrammer, spesielt med tanke på parallellitet, caching og virtualisering
 • Kandidaten kan feilsøke utførelsen til dataprogrammer som har avvikende oppførsel
 • Kandidaten kan løse vanlige, mindre programmeringsoppgaver knyttet til bruk og drift av operativsystemer i plattformspesikke scriptspråk 
 • Kandidaten kan forklare i detalj hvordan data blir lagret på et fysisk lagringsmedium i de mest benyttede filsystemene
Generell kompetanse
 • Kandidaten forstår den grunnleggende virkemåten til datamaskiner og operativsystemer, inkludert emnets begrepsapparat og sentrale problemstillinger

Emnets temaer

 • Datamaskinarkitektur
 • Operativsystemkonsepter og systemkall
 • Prosesser og tråder
 • Prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering
 • Scheduling
 • Virtuelt minne, paging og segmentering
 • Page replacement algoritmer, design og implementering
 • Filsystemimplementasjon, EXT
 • Filsystemhåndtering og ytelse, FAT og NTFS
 • Input/Output
 • Deadlock
 • Virtualisering
 • Objektsikkerhet
 • Malware og minnesikkerhet
 • Programmering i C
 • Scripting i Bash og PowerShell

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor periodisk, hvert 5. år. Neste gang: vår 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Tre obligatoriske innleveringer må være godkjent og tre multiple choice prøver (må bestås).

Læremidler

Tanenbaum, A. S and Bos, H. Modern Operating Systems, 4th edition, Pearson Education, 2015.

Kompendium med forelesningsnotater, teori og labøvinger.