Grafikkprogrammering
2016-2017 - IMT2531 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentene vil jobbe i C++ ved bruk av OpenGL, i et problembasert læringsperspektiv.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Kurset vil bli evaluert med 40 % for to interne prosjekt og 60 % for tredagers hjemmeeksamen som vil bli avsluttet med en muntlig presentasjon og spørsmål og svar

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk versjon.

Supplerende opplysninger

I tilfelle færre enn 5 studenter melder seg opp til kurset kan kursets form endre seg som en følge av klassestørrelsen.