Video postproduksjon
2016-2017 - IMT2621 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1331 Videoproduksjon.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om teknikker for video postproduksjon i programmet Adobe After Effects. Studenten skal være i stand til å skape grunnleggende naturtro effekter, bruke green-screen materiale til keying, legge på teksteffekter og overganger, samt utføre fargekorrigering.
 Studenten behersker bruk av ulike verktøy og plug-ins som benyttes til ferdigstilling av prosjekter.

Emnets temaer

  • Relevant teori innen animasjonsteknikk, 3D, farge og lyssetting
  • Compositing
  • Motion graphics
  • Teksteffekter og overganger (3D tekst og shapes)
  • Fargekorrigering og keying med green-screen
  • Arbeidsmetode i relevant programvare

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, selvstudium og veiledning. Praktiske øvinger danner grunnlag for nødvendig kunnskap for å gjennomføre mappeoppgaven. 

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Teoretisk skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
  • Mappevurdering (teller 60%)
  • Begge deler må være bestått

Det er en skriftlig eksamen halvveis i semesteret, og ferdigstilling av en mappe med praktiske innleveringer medfølgende rapport(er) i slutten av semesteret.

Kandidaten må bestå den teoretiske eksamen for å få vurdert mappe. 

Alle innleveringene i mappen må leveres for at mappen skal vurderes.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Ikke bestått mappe må tas neste gang emnet gjennomføres

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Alle innleveringene i mappen må leveres for at mappen skal vurderes.

Det blir stilt krav om minimum 80% oppmøte på veiledninger, forelesninger og lab. øvelser.

Læremidler

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Erstatter

IMT2471 3D-modellering