Anvendt nettverkssikkerhet
2016-2017 - IMT2641 - 5sp

Forutsetter bestått

see english version

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

  • see engelsk version

Ferdigheter

  • see engelsk version

Generell kompetanse

  • see engelsk version

Emnets temaer

  • see engelsk version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Praksisvurdering
Vurdering av laboratoriearbeid
Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

see engelsk version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor periodisk, hvert 4. år. Neste gang: høst 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

see engelsk version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

CISCO Networking Acadamy læremidler.