Cloud Technologies
2016-2017 - IMT2681 - 10sp

Forutsetter bestått

Se engelsk versjon

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon.