Drift av tjenestearkitekturer
2016-2017 - IMT3003 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1031 Grunnleggende programmering

Anbefalt forkunnskap

IMT2571 Datamodellering og databasesystemer og IMT2xxx Datanettverk

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

3 oppgaver

Læremidler

Thomas A. Limoncelli ,Strata R. Chalup,Christina J. Hogan. "The Practice of Cloud System Administration", Addison-Wesley Professional; 1 edition (September 13, 2014).

Erstatter

IMT3441 Database- og applikasjonsdrift

Supplerende opplysninger

Går første gang 2017/18.