Programmerbar infrastruktur
2016-2017 - IMT3005 - 10sp

Forutsetter bestått

Se engelsk versjon

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Erstatter

IMT3292 Systemadministrasjon