Ethical Hacking and Penetration Testing
2016-2017 - IMT3491 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2282 Operating systems

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

see English version.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

see English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

see English version.

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version.