Programvaresikkerhet
2016-2017 - IMT3501 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering
 • IMT2021 - Algoritmiske metoder
 • IMT2282 - Operativsystemer

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Etter endt emne har studentene grunnleggende kunnskap om hvordan programvarer kan både skapes og vedlikeholdes med tanke på sikkerhet, dvs. avvik fra forventet funksjonalitet grunnet interaksjon med en fiende. 
 • De forstår typiske angrepsmønstre, bla. buffer overflows, format string  problemer, command injection, og cross-site scripting.  
 • Studentene har oversikt over eksisterende teknologier, typer av verktøy, og metodene som brukes i programvareutvikling i dag.

Ferdigheter

 • Studentene kan anvende kunnskapen på problemstillinger i næringsliv og forskningssammenheng. 
 • De er i stand til å identifisere potensielle trusler og sårbarheter tidlig i et programs livsløp og anvender tiltak som forhindrer eller reduserer sårbarheter i programvarer.

Generell kompetanse

 • Studentene klarer å formidle sine analyser og forslag til andre utviklere, foresatte og kunder.

Emnets temaer

Se engelsk versjon:

 • Software Assurance
 • Secure Software Development Lifecycle
 • Coding Practices and Rules
 • Source Code Analysis
 • Security Testing
 • Attack Patterns

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor, ekstern sensor benyttes periodisk (hvert fjerde år, neste gang i studieåret 2017/2018)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok

Obligatoriske arbeidskrav

Minst seks (6) obligatoriske øvelser må innleveres og være godkjent.

Læremidler

Støttelitteratur

 • Hoglund, G. and McGraw, G. (2004). Exploiting Software: How to Break Code. ISBN 0-201-78695-8. Library 005.8 Hog
 • McGraw, G. (2006). Software Security: Building Security in. ISBN 0-321-35670-5. Library 005.8 McG

Erstatter

IMT3381 Applikasjonssikkerhet, IMT3571 Datasystemsikkerhet