Digital Forensics
2016-2017 - IMT3551 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

None

Obligatoriske arbeidskrav

Announced at course start

Læremidler

Se engelsk versjon

Erstatter

IMT3711 Digital Forensic Science

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon