Professional Programming
2016-2017 - IMT3602 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2021 Algorithmic Methods
IMT2243 Software Engineering

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk versjon.

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon.