GPU-programmering
2016-2017 - IMT3612 - 5sp

Forutsetter bestått

 IMT2531 Grafikkprogrammering

Forventet læringsutbytte

 See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

 Lærebok : TBA
 Notater : GLSL-tutorial fra Lighthouse3D.com