Mobile Development Theory
2016-2017 - IMT3662 - 5sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 Grunnleggende programmering eller
  • IMT1241 Grunnleggende programmering i Java (fra høsten 2013 erstattet av IMT1441 Programmering for web I)

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1082 Objektorientert programmering
  • IMT2291WWW-teknologi

Forventet læringsutbytte

Se engelsken versjon.

Emnets temaer

Se engelsken versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsken versjon.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsken versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsken versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsken versjon.

Læremidler

Se engelsken versjon.

Erstatter

IMT3661