Programmering for web II
2016-2017 - IMT3851 - 10sp

Forutsetter bestått

• IMT1292 Webkoding

Anbefalt forkunnskap

• IMT1441 Programmering for web I
• IMT2261 Informasjonsstrukturer og databasesystemer

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon, oppgavene må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Erstatter

IMT2601 Webutvikling