Webprosjekt III
2016-2017 - IMT3891 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1471 Webprosjekt I
  • IMT1441 Programmering for web I

Anbefalt forkunnskap

  • IMT2671 Webprosjekt II
  • IMT3851 Programmering for web II

Forventet læringsutbytte

Se engelsk utgave

Emnets temaer

Se engelsk utgave

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk utgave

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk utgave

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk utgave

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk utgave

Erstatter

IMT 3391_03 Webutvikling III

Supplerende opplysninger

Emnet er bare tilgjengelig for studenter ved bachelorprogrammet i webutvikling, eller maksimalt 25 studenter.