Emneoverbyggende prosjekter IX (Bachelor mediedesign)
2016-2017 - IMT3950-6 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har etter å ha gjennomført de emneoverbyggende prosjektene (I–X) sakte men sikkert utviklet seg som analytiker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et bredt repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Emnets temaer

«Emneoverbyggende prosjekter» (I–X) er praktiske designprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra emner som «Typografi», «Manuskriptredigering og typografi», «Strategisk design», «Ergonomi i digitale medier», «Informasjonsarkitektur», «Informasjonsgrafikk» og «Veifinningssystemer». Enkelte av prosjektene kan være reelle prosjekter med ekstern oppdragsgiver; og blant annet av den grunn vil temaet for hvert enkelt «emneoverbyggende prosjekt» kunne variere fra skoleår til skoleår.

De emneoverbyggende prosjektene vil typisk dreie seg om webdesign med fokus på anvendelse av standarder som HTML og CSS, design for leseplater og mobile enheter, typografisk komposisjon, bedrifts- eller eventprofilering, emballasjedesign, design av årsrapporter med integrert informasjonsgrafikk, utvikling og formgivning av effektive og brukervennlige papirbaserte eller elektroniske skjema, magasindesign, avisdesign, tidsskriftdesign, bokseriedesign, kalligrafi, skriftdesign, utstillingsdesign, logodesign, plakatdesign og utvikling av egen portefølje av designprosjekter.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt prosjektarbeid, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

 Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs gjennomføring av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

 Ingen

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Aktuelle tidsskrifter i HiGs bibliotek:

 • Communication Arts, Computer Arts, Computer Arts Projects, Eye, Information Design Journal, Interactions, Letter Arts Review, Novum, Numer, Print, Skrift, SNDS Magazine, Varoom

Aktuelle årbøker i HiGs bibliotek:

 • Best of News Design (tidligere Best of Newspaper Design , 741.65), Publication Design Annual (741.6), Typography (686.224), Visuelt (741.6), Årets avissider i Norden (741.65), Årets vakreste bøker (741.6)

Aktuell støttelitteratur (som ikke er anført i andre emnebeskrivelser):

Web og mobile enheter:

 • Cederholm, Dan (2009). Web standards solutions: The markup and style handbook. Berkeley: Apress
 • Cederholm, Dan (2010). CSS3 for web designers. New York: A Book Apart
 • Hoober, Steven and Eric Berkman (2012). Designing mobile interfaces. Sebastopol: O’Reilly
 • Marcotte, Erthan (2011). Responsive web design. New York: A Book Apart
 • Neil, Theresa (2012). Mobile design pattern gallery: UI patterns for mobile applications. Sebastopol: O’Reilly
 • Porter, Joshua (2008). Designing for the social web. Berkeley: New Riders
 • Vinh, Khoi (2011). Ordering disorder: Grid principles for web design. Berkeley: New Riders
 • Wroblewski, Luke (2012). Mobile first. New York: A Book Apart
 • Zeldman, Jeffrey (2010). Designing with web standards. Third edition. Berkeley: New Riders

Skriftdesign:

 • Beier, Sofie (2012). Reading letters: Designing for legibility. Amsterdam: BIS Publishers
 • Character design standards [www.microsoft.com/typography/developers/fdsspec/ overview.aspx]
 • Cheng, Karen (2005). Designing type. London: Laurence King
 • FontLab (2006). FontLab Studio 5: Users manual for Macintosh [www.fontlab.com]
 • Haralambous, Yannis (2007). Fonts & encodings. Sebastopol: O’Reilly
 • Noordzij, Gerrit (2005). The stroke: Theory of writing. London: Hyphen Press
 • Rask, Trine (2007). Skriftdesign: Grundprincipper og arbejdsproces. København: Grafisk Litteratur
 • Rask, Trine (2009). Skriftdesign: Øvelser på papiret. København: Grafisk Litteratur
 • Smeijers, Fred (2011). Counterpunch: Making type in the sixteenth century: Designing typefaces now. Second edition. London: Hyphen Press
 • Southall, Richard (2005). Printer’s type in the twentieth century: Manufacturing and design methods. London: The British Library

Idéutvikling og metode:

 • Fletcher, Alan (2001). The art of looking sideways. London: Phaidon
 • ­Koskinen, Ilpo, et al. (2011). Design research through practice. Waltham: Morgan Kaufmann
 • Lerdahl, Erik (2007). Slagkraft: Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Martin, Bella and Bruce Hanington (2012). Universal methods of design. Beverly, Mass.: Rockport
 • Noble, Ian and Russel Bestley (2007). Visual research: An introduction to methodologies in graphic design. Lausanne: AVA Publishing

Porteføljeutvikling:

 • Eisenmann, Sara (2006). Building design portfolios: Innovative concepts for presenting your work. Beverly: Rockport
 • Rowe, Robert m.fl. (2010). Graphic design portfolio strategies: For print and digital media. Foreword by Ellen Lupton. New Jersey: Prentice Hall.

Bransjekunnskap:

 • Crawford, Ted (2008). AIGA profesional practices in graphic design. Second edition. New York: Allworth Press / American Institute of Graphic Arts
 • Foote, Cameron S. (2009). The creative business guide to running a graphic design business. [2nd edition]. New York and London: WW Norton & Company
 • Grafill; interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon [www.grafill.no]
 • Graphic Artists Guild (2010). Handbook of pricing and ethical guidelines. 13th edition. New York: Graphic Artists Guild
 • Hansson, Atle (2011). Frilans!: En komplett håndbok for frilansere (og for deg som vil bli det) . [Oslo]: Porquoi?