Applied Computer Science Project
2016-2017 - IMT4003 - 10sp

Forutsetter bestått

Se engelsk tekst

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk tekst

Forventet læringsutbytte

Se engelsk tekst

Emnets temaer

Se engelsk tekst

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk tekst

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk tekst

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Se engelsk tekst

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk tekst

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk tekst

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk tekst

Læremidler

Se engelsk tekst

Supplerende opplysninger

Se engelsk tekst