Integration Project
2016-2017 - IMT4004 - 10sp

Forutsetter bestått

Se engelsk tekst.

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk tekst.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk tekst.

Emnets temaer

Se engelsk tekst.

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk tekst.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk tekst.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk tekst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk tekst.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk tekst.

Læremidler

Se engelsk tekst.

Supplerende opplysninger

Se engelsk tekst.