Intro to Research on Web Technologies
2016-2017 - IMT4006 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk tekst

Erstatter

IMT4002 Recent advances in web technology (without the project)