Global Software Development
2016-2017 - IMT4112 - 10sp

Forutsetter bestått

Se engelsk tekst.

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk tekst.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk tekst.

Emnets temaer

Se engelsk tekst.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk tekst.

Vurderingsformer

Muntlig, gruppe
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk tekst.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Se engelsk tekst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk tekst.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk tekst.

Supplerende opplysninger

Se engelsk tekst.