Introduction to Cyber and Information Security Technology
2016-2017 - IMT4113 - 7.5sp

Forutsetter bestått

See English version.

Anbefalt forkunnskap

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version.

Emnets temaer

See English version.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

See English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version.

Obligatoriske arbeidskrav

See English version.

Læremidler

See English version.

Supplerende opplysninger

See English version.