Introduction to Information Security Management
2016-2017 - IMT4115 - 7.5sp

Forutsetter bestått

See English version.

Anbefalt forkunnskap

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version.

Emnets temaer

See English version.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version.