Reverse Engineering and Malware Analysis
2016-2017 - IMT4116 - 7.5sp

Anbefalt forkunnskap

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer
Muntlig fremføring

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version.

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version