Risk Management for Information Security
2016-2017 - IMT4129 - 7.5sp

Forutsetter bestått

See English version.

Anbefalt forkunnskap

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version.

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)
Annet

Vurderingsformer

See English text.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version.

Obligatoriske arbeidskrav

See English version.

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version.