Critical Infrastructure Security
2016-2017 - IMT4203 - 7.5sp

Forutsetter bestått

See English version

Anbefalt forkunnskap

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version