Intrusion Detection in Physical and Virtual Networks
2016-2017 - IMT4204 - 7.5sp

Forutsetter bestått

See English version.

Anbefalt forkunnskap

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version.

Emnets temaer

See English version.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

See English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version.

Obligatoriske arbeidskrav

See English version.

Læremidler

See English version.

Erstatter

IMT4741 Intrusion Detection and Prevention

Supplerende opplysninger

See English version.