Research Project Planning
2016-2017 - IMT4205 - 7.5sp

Forutsetter bestått

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version

Erstatter

IMT4601

Supplerende opplysninger

See English version