Computational Forensics
2016-2017 - IMT4210 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon
 

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Annet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Læremidler

Se engelsk versjon

Erstatter

Computational Forensics - IMT4641 - 5 ECTS

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon