Cross-media Color Reproduction
2016-2017 - IMT4304 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Læremidler

Se engelsk versjon