Introduction to Research in Mobile/Wearable Technology
2016-2017 - IMT4306 - 7.5sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

None

Obligatoriske arbeidskrav

None

Læremidler

Se engelsk versjon