Usability and Human Factors in Interaction Design
2016-2017 - IMT4309 - 7.5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2072 Ergonomi i digitale medier

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

Se engelsk versjon.