Design, Creativity and Innovation
2016-2017 - IMT4313 - 7.5sp

Anbefalt forkunnskap

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version.

Emnets temaer

See English version.

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version.

Obligatoriske arbeidskrav

See English version.

Læremidler

See English version.