Metoder for brukersentrert design
2016-2017 - IMT4314 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version.

Emnets temaer

See English version.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

See English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version.

Obligatoriske arbeidskrav

See English version.

Læremidler

See English version.

Erstatter

See English version.

Supplerende opplysninger

See English version.