Colour in interface design
2016-2017 - IMT4315 - 7.5sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Portfolio creation

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Students will be required to be physically present and participate in all seminars/workshops, which will include lectures, demonstrations, laboratory work, projects and activities contributing to a portfolio of work. The exact times of these sessions will be announced before the start of the semester. Students are required to complete four items of interaction design for their portfolio, and a coursework project.

Læremidler

Se engelsk versjon