User-centred Information Architecture
2016-2017 - IMT4316 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Se Engelsk versjon.

Emnets temaer

Se Engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Essay
Flervalgstest(er)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se Engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok engelsk/morsmål

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

 

Læremidler

Se engelsk versjon.