Forensic Tool Development
2016-2017 - IMT4505-PHS - 10sp

Forutsetter bestått

See English version

Anbefalt forkunnskap

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version