Behavioural Biometrics
2016-2017 - IMT4722 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne har studenten økt forståelse av
- ulike autentiseringsmetoder f eks passord/pin, ganglag, signatur, tastetrykk-dynamikk, tokenbaserte løsninger.
- evaluering av autentiseringsmetoder med hensyn til sikkerhetsmessig styrke

Emnets temaer

  • Autentisering i en sikkerhetskontekst. Hva er rimelige antagelser med hensyn på opponentens kapabiliteter.
  • Utvalgte autentiseringsteknikker som f eks passord/pin, ganglag, signatur, tastetrykk-dynamikk, tokenbaserte løsninger.
  • Teknikker for å evaluere autentiseringsmetoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Two internal sensors. An external examiner will be used every 4th year. Next time in the school-year 2017/2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Det eksisterer et kompendium skrevet av professoren som tildeles ved begynnelse av kurset.

Erstatter

IMT5072 - Autentisering

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students that will apply for the course, it will be at the discretion of Studieprogramansvarlig whether the course will be offered or not an if yes, in which form.