Risk Management 1
2016-2017 - IMT4762 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Evaluated by external and internal examiner.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Not allowed.

Læremidler

Se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

se engelsk versjon